Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy BIAŁOŁĘKA m.st. Warszawy


TRUDNE PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)


Jak zalogować się na konto biblioteczne przy pomocy innej karty niż biblioteczna z kodem kreskowym?
W przypadku zarejestrowania jako kartę biblioteczną:
   * Warszawskiej Karty Miejskiej,
   * Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
   * Elektronicznej Legitymacji Uczniowskiej
należy inaczej niż w przypadku karty z kodem postępować podczas logowania na swoje konto biblioteczne.
Powyższe karty mają tylko jeden niepowtarzalny numer formatu: XXX-XXXXXXXX
Grupy cyfr widoczne na karcie rozdzielamy myślnikiem. Podczas logowania w okienko Nr karty wprowadzamy 6 pierwszych cyfr numeru PESEL, a do okienka PIN numer z karty.

Jak aktywować powiadomienie o rezerwacji na telefon komórkowy?
Aktywacji dokonuje na nasze życzenie pracownik biblioteki.

Ile czasu od chwili powiadomienia oczekuje pozycja w bibliotece ?
Czytelnik po otrzymaniu powiadomienia (sms/email) będzie miał 3 dni na wypożyczenie zarezerwowanej pozycji. Jeżeli w tym terminie nie zgłosi się do biblioteki, rezerwacja ulegnie automatycznie skasowaniu.

Placówki biblioteczne nie będą telefonicznie informowały o rezerwacjach - czytelnicy którzy nie dokonali aktywacji sms/email będą zobowiązani dowiadywać się (osobiście lub telefonicznie) czy zamówiona pozycja jest do odbioru.

Mam kartę biblioteczną ale nie otrzymałem PIN-u jak można go uzyskać?
Na karcie bibliotecznej znajdują się dwie liczby. Pierwsza sześciocyfrowa jest numerem karty, druga dziewięciocyfrowa właśnie PIN-em. Przykładowo na karcie mamy nadrukowane: NR 000011 --- 222233334. Numer karty to 11, PIN - 222233334. W przypadku logowania na stronie internetowej nie jest konieczne wpisywanie zer poprzedzających właściwy numer karty.

Czy można aktywować na jeden telefon komórkowy trzy konta biblioteczne?
Niestety taka operacja nie jest możliwa. System powiązuje numer telefonu tylko z jedną kartą biblioteczną.

Kiedy następuje zablokowanie karty bibliotecznej?
Blokada programowa zostaje nałożona automatycznie w przypadku przetrzymania jednej pozycji powyżej 7 dniu, lub w przypadku przetrzymania powyżej 2 pozycji. Blokada WEB (można wypożyczać książki, filmy czasopisma, nie można korzystać z darmowego dostępu do internetu) zostaje nałozona w przypadku wykrycia działania niezgodnego z regulaminem np. instalację programów komputerowych.

Zgubiłem kartę co muszę zrobić?
Należy bezzwłocznie skontaktować się (osobiście lub telefonicznie) z najbliższą placówką biblioteczną. Zablokowanie zgubionej karty zapobiegnie wypożyczeniu przez inną osobę (znalazcę!) na Państwa konto książek, płyt DVD itp. Otrzymanie nowej karty wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości 10zł. (W przypadku uczniów szkół podstawowych, emerytów, rencistów i bezrobotnych opłata wynosi 5 zł).

Ile można maksymalnie zrobić rezerwacji?
Każdy czytelnik jest indywidualnie oceniany - system sprawdza ile rezerwacji zostało do tej pory odebranych w terminie, ile zamówień zostało zrobionych dla zabawy, ile pozycji oczekujących na nas w bibliotece nie odebraliśmy w terminie. Widełki zostały ustawione w przedziale 3 - 50 pozycji. Ponieważ każdemu może się zdarzyć nie odebrać rezerwacji z różnych ważnych powodów ustaliliśmy, że algorytm zignoruje:

   * trzy nie odebrane zamówienia,
   * trzy skasowane rezerwacje po otrzymaniu powiadomienia,
   * pięć nie odebranych rezerwacji.

Nowy czytelnik będzie mógł zarezerwować 10 pozycji.

Czy można oddaną książkę pożyczyć ponownie tego samego dnia?
Nie ma problemu - można taką pozycje powtórnie wypożyczyć (pod warunkiem, że nie ma na nią rezerwacji).

W jakim przypadku nie można przedłużyć terminu zwrotu książki ?
Zmiana terminu zwrotu książki (prolongata) jest możliwa jeżeli nie został już przekroczony termin i jeżeli na daną pozycje nie ma rezerwacji.

Czy można oddać książki bez karty bibliotecznej?
Tak. W przypadku zwracania pozycji karta nie jest niezbędna.

Czy można ten sam tytuł zarezerwować we wszystkich wypożyczalniach ?
Nie stosujemy tego rodzaju ograniczeń.

Czy aby korzystać z komputera z dostępem do internetu znajdującym się w wypożyczalni trzeba posiadać kartę biblioteczną ?
Dostęp do bezpłatnego internetu jest uwarunkowany posiadaniem karty bibliotecznej (bez nałożonych blokad!)

Jaka jest wysokość kary za przetrzymanie książki?
Program automatycznie nalicza kary za takie pozycje. Wyniesie ona 20gr. za każdy dzień (soboty i niedziele również). Kara zaokrąglana jest do pełnych złotych.

Jak aktywować sobie komunikaty z AUTOMATU SMS dostępnego z nr +48 513 851 428?
Pełna funkcjonalność automatu jest dostępna dla czytelników, którzy aktywowali w placówce bezpłatną usługę powiadamiania SMS-em.

Jakich komunikatów można się spodziewać z AUTOMATU SMS dostępnego z nr +48 513 851 428?
Automat SMS-owy będzie przesyłał do Państwa informacje dotyczące m.in.:
✔ rezerwacji (zamówień),
✔ terminów zwrotu pozycji (dwa przypomnienia: 7 dni i 1 dzień przed planowanym terminem zwrotu)

Jakiego rodzaju usługi i informacje można uzyskać na życzenie z AUTOMATU SMS dostępnego z nr +48 513 851 428?
Wysyłając SMS na powyższy numer, mogą Państwo korzystać z następujących usług:

✔SMS na numer: 513 851 428 PROLONGATA – żeby przedłużyć terminy zwrotu (o ile to możliwe) – wyślij SMS o treści: PROLONGATA nr karty

✔SMS na numer: 513 851 428 KONTO – sprawdzenie stanu konta – wyślij SMS o treści: KONTO nr karty

✔SMS na numer: 513 851 428 REZERWACJE – sprawdzenie terminu odbioru rezerwacji – wyślij SMS o treści: REZERWACJE nr karty

✔SMS na numer: 513 851 428 REZYGNUJE – rezygnacja (bez konsekwencji) z rezerwacji – wyślij SMS o treści: REZYGNUJE nr rezerwacji

✔SMS na numer: 513 851 428 BLOKADA – blokada karty, którą np. zgubiliśmy – wyślij SMS o treści: BLOKADA nr karty

✔SMS na numer: 513 851 428 INFO – informacja o placówce, dane teleadresowe, godziny otwarcia – wyślij SMS o treści: INFO nr placówki

✔SMS na numer: 513 851 428 QRCODE – odzyskanie zapomnianego kodu aktywującego kartę QrCode – wyślij SMS o treści: QRCODE nr karty

✔SMS na numer: 513 851 428 POMOC – otrzymamy instrukcję, listę komend – wyślij SMS o treści: POMOC

✔SMS na numer: 513 851 428 STOP – wyłączenie aktywacji powiadomień SMS – wyślij SMS o treści: STOP

Po wpisaniu rodzaju usługi, robimy spację i podajemy nr karty bibliotecznej bądź rezerwacji.

Warto pamiętać, że SMS-y wysyłane są automatycznie, otrzymamy więc właściwą odpowiedź stosując tylko podane wyżej komendy.

Wiadomości generowane są automatycznie – prosimy nie oddzwaniać i nie odpowiadać na SMS-y.